Pagekon hrbolkohlavý

(Rhacodactylus auriculatus)

Pagekon hrbolkohlavý (Rhacodactylus auriculatus) je gekon z čeledi Diplodactylidae , jedná se o endemický druh vyskytující se na Nové Kaledonii. Tento druh je v podstatě noční, ale někdy je aktivní i ve dne, je převážně stromový. Jméno auriculatus pochází z latiny a znamená obdařený ušima a bylo druhu přiřazeno dle výstupků na hlavě, které připomínají velké hrboly a někdy dokonce i uši. V anglicky mluvících zemích ho nejčastěji naleznete pod výrazem "gargoyle gecko", protože jeho hlava připomíná podobu středověkých chrličů umísťovaných na kostelích a hradech.


Dospělý jedinec je obvykle 19 až 23 cm dlouhý, má poněkud zavalitější tělo a váží kolem 40-60 gramů. Dožívají se věku až 20 let, obvykle však mnohem kratšího. Pohlavně dospělým se stává až zhruba 12-18 měsíců po narození.


Pagekoni hrbolkohlaví v případě ohrožení velmi často odhazují svůj ocas, který jim už do původní délky nikdy nedorůstá, díky vynikajícím regeneračním vlastnostem doroste postiženému jedinci jen krátký regenerát. Absence ocasu je normální stav u dospělých gekonů, kteří si navzájem často mrzačí ocasy při chovu více jedinců pohromadě.


Tento druh je pro svůj relativně snadný odchov často chován jako terarijní zvíře. Jedná se o velmi klidný druh, který sebou nechá ochotně manipulovat a přitom není nijak agresivní.


Pagekon řasnatý

Pagekon hrbolkohlavý má tělo poměrně zavalité.

Pagekon řasnatý - hlava

Výrůstky na hlavě připmínají uši.

Zbarvení


Tito pagekoni se vyskytují ve třech různých formách: skvrnitá síťovaná nebo pruhovaná. Barvy se pak mohou vyskytovat v různých kombinacích odstínů od šedé, okrové, hnědé až po výrazné červené nebo oranžové zbarvení.


Výskyt


Tento druh je endemický na Nové Kaledonii. Je rozšířen jižně od Grande Terre a přítomen v masívech na severozápadě.


Oblíbenými biotopy tohoto druhu jsou především keřová vegetace středomořských křovin a hranice lesa, využívá také mangrovy a vegetaci na pláži.


Většinou je přes den ve vyšších polohách na větvích stromů a keřů, nebo se ukrývá pod hustou vegetací na zemi či v dutinách stromů. V noci hledá potravu na kmenech keřů a malých stromů nebo méně často na zemi.